Ανάπτυξη εφαρμογών / Programming

Χρήσιμα δωρεάν προγράμματα για όσους από εσάς είστε προγραμματιστές ή webmasters.

Inno Setup Δωρεάν λογισμικό για τη δημιουργία installers εφαρμογών. Δημιουργήθηκε το 1997 και είναι φτιαγμένο με τη γλώσσα προγραμματισμού Delphi.
Jabaco Το Jabaco είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για VB6 το οποίο εξάγει Java εφαρμογές που παίζουν σε Windows, Linux και γενικά όπου...
KompoZer Χρήσιμο πρόγραμμα ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία και επεξεργασία σελίδων web χωρίς απαραίτητα να έχετε γνώσεις HTML. Ιδανικό για όσους κάνουν τα...
MonoDevelop Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (IDE) που σχεδιάστηκε κυρίως για τη γλώσσα C# σε πλατφόρμα Linux. Υποστηρίζει ωστόσο και άλλες γλώσσες προγραμματισμού...
NetBeans Το NetBeans είναι ένα ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment - IDE) εφαρμογών. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη...
Notepad++ Με το Notepad++ μπορείτε να αντικαταστήσετε το κλασσικό Notepad των Windows. Μπορείτε επίσης να επεξεργάζεστε τα αρχεία του κώδικά σας σε πολλές...
Notepad2 Το Notepad2 είναι ένα ελαφρύ, γρήγορο και ανοικτού κώδικα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Περιέχει πολλά χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε...
NSIS Το NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό για τη δημιουργία installers εφαρμογών.
Nvu Πρόγραμμα ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία, διαχείριση και επεξεργασία σελίδων web. Είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από...
Python Αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Είναι γενικής φύσης και η βασική της φιλοσοφία είναι η εύκολη αναγνωσιμότητα του κώδικα.  
SharpDevelop Με το SharpDevelop μπορείτε να δημιουργείτε εφαρμογές με τις γλώσσες προγραμματισμού C#, Visual Basic .NET και Boo πάνω στην πλατφόρμα .NET της...
XEmacs Σύστημα ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία κειμένου και την ανάπτυξη εφαρμογών. Εκτός από το γραφικό περιβάλλον που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα...