Δωρεάν προγράμματα

Σκοπός του opensoft.gr είναι η συγκέντρωση και η κατηγοριοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων που διατίθενται δωρεάν (freeware ή open source), είναι δηλαδή ένας κατάλογος ελεύθερου λογισμικού. Πεποίθησή μας είναι ότι οι βασικές ανάγκες ενός σύγχρονου χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το δωρεάν λογισμικό χωρίς να γίνεται κανένας συμβιβασμός ως προς την ποιότητα.

Ο πολύ γνωστός web browser της εταιρίας Apple που δημιουργήθηκε για τους υπολογιστές Macintosh. Η αρχική του έκδοση κυκλοφόρησε το 2003 μαζί με το λειτουργικό σύστημα Mac OS X.
Δωρεάν πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο που σχεδιάστηκε για να επεκτείνει τις δυνατότητες του Internet Explorer. Ένας αρκετά αξιόπιστος web browser που διαθέτει φιλικό περιβάλλον χρήσης.
Ο πολύ γωνστός φυλλομετρητής της Microsoft που κυκλοφόρησε αρχικά ως τμήμα του λειτουργικού συστήματος των Windows το 1995.
Δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης ιστού από την Google. Χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα και τη λιτή του σχεδίαση. Το Google Chrome είναι πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που αναπτύσσεται από την Google και χρησιμοποιεί τη μηχανή απεικόνισης WebKit...
Το Adobe reader είναι το πιο δημοφιλές και ένα από τα καλύτερα προγράμματα για ανάγνωση αρχείων PDF (Portable Document Format).
Ο Mozilla Firefox είναι ένας ελεύθερος και ανοικτού κώδικα φυλλομετρητής διαδικτύου (web browser). Η διαχείριση της ανάπτυξής του γίνεται από την Mozilla Corporation και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς web browsers.

Σελίδες