Ανάπτυξη εφαρμογών / Programming

Χρήσιμα δωρεάν προγράμματα για όσους από εσάς είστε προγραμματιστές ή webmasters.

Με το Notepad++ μπορείτε να αντικαταστήσετε το κλασσικό Notepad των Windows. Μπορείτε επίσης να επεξεργάζεστε τα αρχεία του κώδικά σας σε πολλές γλώσσες (πχ. HTML, php, C, C++, C#, pascal κ.τ.λ.) με δυνατότητα Syntax highlighting. Το συστήνουμε...
Το NetBeans είναι ένα ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment - IDE) εφαρμογών. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη εφαρμογών Java αλλά πλέον χρησιμοποιείται και για άλλες γλώσσες προγραμματιγσμού όπως PHP, C/C++, και...
Το NSIS ( Nullsoft Scriptable Install System ) είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό για τη δημιουργία installers εφαρμογών.
Το Notepad2 είναι ένα ελαφρύ, γρήγορο και ανοικτού κώδικα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Περιέχει πολλά χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε προγραμματιστές, ένα από τα οποία είναι το syntax highlighting για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού (C++, CSS,...
Σύστημα ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία κειμένου και την ανάπτυξη εφαρμογών. Εκτός από το γραφικό περιβάλλον που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα εργασίας και από κονσόλα.
Με το SharpDevelop μπορείτε να δημιουργείτε εφαρμογές με τις γλώσσες προγραμματισμού C#, Visual Basic .NET και Boo πάνω στην πλατφόρμα .NET της Microsoft.
Πρόγραμμα ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία, διαχείριση και επεξεργασία σελίδων web. Είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αρχάριους χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις HTML ή CSS.
Αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Είναι γενικής φύσης και η βασική της φιλοσοφία είναι η εύκολη αναγνωσιμότητα του κώδικα.
Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (IDE) που σχεδιάστηκε κυρίως για τη γλώσσα C# σε πλατφόρμα Linux. Υποστηρίζει ωστόσο και άλλες γλώσσες προγραμματισμού (Java, Boo, Nemerle, Visual Basic.NET, CIL, Python, Vala, C, C++).
Χρήσιμο πρόγραμμα ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία και επεξεργασία σελίδων web χωρίς απαραίτητα να έχετε γνώσεις HTML. Ιδανικό για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και στην εκμάθηση HTML.
Δωρεάν λογισμικό για τη δημιουργία installers εφαρμογών. Δημιουργήθηκε το 1997 και είναι φτιαγμένο με τη γλώσσα προγραμματισμού Delphi .