Ανασυγκρότηση δίσκων / Defragment

Δωρεάν προγράμματα για να κάνετε ανασυγκρότηση (defragment) τον σκληρό σας δίσκο.

Το πρόγμαμμα Auslogics Disk Defrag Free είναι ένα εργαλείο ανασυγκρότησης δίσκων (defragmentation tool) που λειτουργεί σε Windows και υποστηρίζει FAT16/32 και NTFS συστήματα αρχείων. Ο κατακερματισμός του σκληρού δίσκου (disk fragmentation) κάνει τον...
Το Defraggler είναι πρόγραμμα ανασυγκρότησης δίσκων (Disk Defragmenter). Επιτρέπει επίσης και την ανασυγκρότηση ανεξάρτητων αρχείων, ομάδας αρχείων και ελεύθερου χώρου σε FAT32 ή NTFS partitions.