ανασυγκρότηση δίσκων

Το πρόγμαμμα Auslogics Disk Defrag Free είναι ένα εργαλείο ανασυγκρότησης δίσκων (defragmentation tool) που λειτουργεί σε Windows και υποστηρίζει FAT16/32 και NTFS συστήματα αρχείων. Ο κατακερματισμός του σκληρού δίσκου (disk fragmentation) κάνει τον...
Το Defraggler είναι πρόγραμμα ανασυγκρότησης δίσκων (Disk Defragmenter). Επιτρέπει επίσης και την ανασυγκρότηση ανεξάρτητων αρχείων, ομάδας αρχείων και ελεύθερου χώρου σε FAT32 ή NTFS partitions.