ανώνυμη περιήγηση στο διαδίκτυο

Το Hotspot Shield αποτελεί μια ευέλικτη λύση στο πρόβλημα της ασφαλούς και ανώνυμης περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω της δημιουργίας ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (virtual private network, vpn) ανάμεσα στον υπολογιστή και το αντίστοιχο internet gateway...