δακτυλογράφηση

Το Rapid Typing Tutor είναι ένα δωρεάν λογισμικό εκμάθησης τυφλού συστήματος στην πληκτρολόγηση. Κάνοντας μικρά βήματα ο χρήστης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τους χαρακτήρες και το πληκτρολόγιο και μετά το τέλος των μαθημάτων μπορεί να γράφει πολύ πιο...