Φορητές εφαρμογές

Λίστα με δωρεάν και φορητές (portable) εφαρμογές, που μπορούν να εκτελεστούν από μια εξωτερική μονάδα αποθήκευσης (π.χ. usb flash disk) χωρίς να προαπαιτείται η εγκατάστασή τους στον υπολογιστή.

Το ClamWin Free Antivirus είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό για την προστασία του υπολογιστή σας από ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα. Παρέχει λειτουργίες όπως σάρωση αρχείων, προγραμματισμένη σάρωση αρχείων και αυτόματη ενημέρωση της...