Αντίγραφα ασφαλείας - Backup

Κατάλογος ποιοτικών δωρεάν προγραμμάτων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) των αρχείων σας.

Iperius Backup

Το Iperius Backup είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εγκατασταθεί σε λειτουργικό σύστημα Windows και το οποίο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία σας, το γνωστό Backup.

Toucan

Το Toucan είναι ένα απλό και "ελαφρύ" δωρεάν πρόγραμμα ανοικτού κώδικα που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πάρει αντίγραφα ασφαλείας ή να συγχρονίσει τα αρχεία και τα δεδομένα του.