Βάσεις δεδομένων / Databases

Λίστα με δωρεάν εργαλεία για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων (database administrator tools).

Δείτε τι είναι database.

Το πιο γνωστό και περισσότερο χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL μέσω web browser. Είναι γραμμένο με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP .
Η PostgreSQL αποτελεί μια ανοιχτού κώδικα σχεσιακή βάση δεδομένων με πολλές δυνατότητες. Η ανάπτυξη της ήδη διαρκεί πάνω από 20 χρόνια και βασίζεται σε μια αποδεδειγμένα καλή αρχιτεκτονική η οποία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αντίληψη των χρηστών της...
Η MySQL είναι η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιμοποιημένη εφαρμογή διαχείρισης για σχεσιακές βάσεις δεδομένων που βασίζεται στη φιλοσοφία της SQL. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολύ γνωστές ιστοσελίδες όπως Wikipedia, Google, Facebook, Twitter, YouTube,...
O SQL Server είναι μία σχεσιακή βάση δεδομένων , η οποία αναπτύσσεται από τη Microsoft. Οι κύριες γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι η T-SQL και η ANSI SQL. O SQL Server βγήκε για πρώτη φορά στην αγορά το 1989 σε συνεργασία με την Sybase.
To Firebird είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό για βάσεις δεδομένων, συμβατό με Windows, Linux, και πολλές πλατφόρμες Unix.