Δακτυλογράφηση

Κατάλογος με επιλεγμένα δωρεάν προγράμματα που ανήκουν στην κατηγορία: Δακτυλογράφηση

RapidTyping

Το RapidTyping Tutor είναι ένα δωρεάν λογισμικό που έχει ως σκοπό την εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. Λειτουργεί σε συστήματα με Windows.