Διαχείριση βάσεων δεδομένων

Κατάλογος με επιλεγμένα δωρεάν προγράμματα που ανήκουν στην κατηγορία: Διαχείριση βάσεων δεδομένων

DbGate

Το DbGate είναι ένας δωρεάν και ανοικτού κώδικα διαχειριστής βάσεων δεδομέων. Είναι cross platform, μπορεί δηλαδή να εγκατασταθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα: Windows, Linux, MacOS.

DBeaver

Το DBeaver είναι ένα από τα πιο γνωστά δωρεάν και ανοικτού κώδικα πρόγραμμα για διαχείριση βάσεων δεδομένων το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές (Windows, Mac, Linux).

phpMyAdmin

Το phpMyAdmin είναι ένα από τα παλιά και πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL και MariaDB μέσω web browser. Είναι γραμμένο με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP.