Δίκτυα υπολογιστών

Κατάλογος με ποιοτικά δωρεάν προγράμματα των οποίων η λειτουργία αφορά δίκτυα υπολογιστών.

UltraVNC

Με το δωρεάν και ανοικτού κώδικα λογισμικό UltraVNC μπορείτε να διαχειριστείτε έναν υπολογιστή από απόσταση μέσω διαδικτύου.

Advanced IP Scanner

Το Advanced IP Scanner είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που λετουργεί σε Windows για ανάλυση ενός δικτύου υπολογιστών (network analysis tools).

PuTTY

Το PuTTY είναι μία πολύ δημοφιλής δωρεάν και ανοικτού κώδικα εφαρμογή για απομακρυσμένη σύνδεση με Τelnet και SSH.

TeamViewer

Το TeamViewer συνδέεται με οποιονδήποτε υπολογιστή ή διακομιστή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ελέγξετε τον απομακρυσμένο υπολογιστή του συνεργάτη σας σαν να καθόσασταν ακριβώς μπροστά του.