Επιστημονικές εφαρμογές

Κατάλογος με δωρεάν προγράμματα που ανήκουν στην κατηγορία Επιστημονικές εφαρμογές, λογισμικό δηλαδή που η λειτουργικότητά του σχετίζεται με κάποιο επιστημονικό πεδίο.

Stellarium

Το Stellarium είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα ψηφιακό πλανητάριο, ένα λογισμικό αστρονομίας που σας επιτρέπει να "βλέπετε" τον ουρανό και τα ουράνια σώματα σε τρεις διαστάσεις, έτσι όπως θα τον παρατηρούσατε με γυμνό μάτι, κιάλια ή και τηλεσκόπιο.

Celestia

Με το δωρεάν και ανοικτού κώδικα ψηφιακό πλανητάριο Celestia μπορείτε να κάνετε παρατήρηση του διαστήματος σε πραγματικό χρόνο σε τρεις διαστάσεις.

FreeCAD

Το FreeCAD είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα πρόγμαμμα για τρισδιάστατη σχεδίαση αντικειμένων (λογισμικό παραμετρικής σχεδίασης - 3D parametric modeler) οποιουδήποτε μεγέθους.

Maxima

Το Maxima είναι ένα ανοιχτού κώδικα μαθηματικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα, ένα υπολογιστικό μαθηματικό σύστημα (computer algebra system - CAS) γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Lisp.

ImageJ

Το ImageJ είναι ένα από τα καλύτερα δωρεάν επιστημονικά εργαλεία ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας (Digital Image Processing).