Μαθηματικά

Κατάλογος με επιλεγμένα δωρεάν προγράμματα που ανήκουν στην κατηγορία: Μαθηματικά

Maxima

Το Maxima είναι ένα ανοιχτού κώδικα μαθηματικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα, ένα υπολογιστικό μαθηματικό σύστημα (computer algebra system - CAS) γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Lisp.