Μεταφορά αρχείων

Κατάλογος με επιλεγμένα δωρεάν προγράμματα που ανήκουν στην κατηγορία: Μεταφορά αρχείων

FileZilla

To FileZilla είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα FTP (ftp client) ανοικτού κώδικα που επιτρέπει το ανέβασμα και το κατέβασμα αρχείων από FTP servers.

WinSCP

To WinSCP (Windows Secure Copy) είναι ένας δωρεάν και ανοικτού κώδικα SFTP και FTP client για Windows. Η βασική του λειτουργία είναι να διασφαλίσει την μεταφορά αρχείων ανάμεσα σε έναν τοπικό υπολογιστή και σε ένα απομακρυσμένο σύστημα.