Πληροφορίες συστήματος

Τα καλύτερα δωρεάν προγράμματα για να βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο σύστημά σας.

Το Speccy είναι ένα εργαλείο εμφάνισης των πληροφοριών του υπολογιστή. Παρέχει πληροφορίες κυρίως για το hardware αλλά και για το λειτουργικό που είναι εγκατεστημένο. Μερικά από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Speccy είναι η μάρκα και το μοντέλο του...
Το HWMonitor είναι ένα χρήσιμο πρόγραμμα για τον έλεγχο της υγείας του υπολογιστή σας. Παρακολουθεί τις θερμοκρασίες της CPU, της μητρικής κάρτας, της κάρτας γραφικών και άλλων συσκευών, μετράει τις τάσεις σε διάφορα σημεία του υπολογιστή, την ταχύτητα...
Το 3DMark είναι ένα εργαλείο μέτρησης (benchmarking tool) της ικανότητας του υπολογιστή σας να επεξεργάζεται τρισδιάστατα γραφικά καθώς και της ισχύος της CPU του. Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία που δίνει στο pc σας το 3DMark, τόσο καλύτερες είναι οι...
Το SIW είναι ένα εργαλείο πληροφοριών συστήματος το οποίο συλλέγει λεπτομερείς πληροφορίες για το σύστημα σας, τις ιδιότητες και τις ρυθμίσεις του. Σας παρέχει λεπτομερείς αναφορές για τα στοιχεία που απαρτίζουν το σύστημα σας όπως: μητρική κάρτα, BIOS,...
Πρόγραμμα παρακολούθησης και εξέτασης του συστήματος. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες που τρέχουν στον υπολογιστή σας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τις DLL.
Εξερευνήστε το pc σας χωρίς να το ανοίξετε... Πολύ καλή εφαρμογή για να μάθετε το hardware του υπολογιστή σας μιας και δίνει πληροφορίες για τον επεξεργαστή, τη μητρική, τη μνήμη και την κάρτα γραφικών.
Το Autoruns εμφανίζει τα προγράμματα που φορτώνονται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή ή τη σύνδεση του χρήστη, με τη σειρά που επεξεργάζονται από τα Windows, ολόκληρη τη λίστα του Registry, τη θέση όλων των αρχείων που τρέχουν με το ξεκίνημα των Windows...
Το πρόγραμμα SUMo ( S oftware U pdate Mo nitor) κάνει κάτι πολύ απλό αλλά εξαιρετικά χρήσιμο. Σας ενημερώνει για το ποια από τα εγκατεστημένα προγράμματαστον υπολογιστή σας χρειάζονται αναβάθμιση. Συνεπώς, μπορείτε να διατηρείτε τον υπολογιστή σας πλήρως...