Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Κατάλογος με επιλεγμένα δωρεάν προγράμματα που ανήκουν στην κατηγορία: Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

ImageJ

Το ImageJ είναι ένα από τα καλύτερα δωρεάν επιστημονικά εργαλεία ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας (Digital Image Processing).