Δωρεάν προγράμματα για SQL

Κατάλογος δωρεάν προγραμμάτων που σχετίζονται με βάσεις δεδομένων SQL (Structured Query Language)

DbGate

Το DbGate είναι ένας δωρεάν και ανοικτού κώδικα διαχειριστής βάσεων δεδομέων. Είναι cross platform, μπορεί δηλαδή να εγκατασταθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα: Windows, Linux, MacOS.

DBeaver

Το DBeaver είναι ένα από τα πιο γνωστά δωρεάν και ανοικτού κώδικα πρόγραμμα για διαχείριση βάσεων δεδομένων το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές (Windows, Mac, Linux).