Συμπίεση φωτογραφιών

Κατάλογος με επιλεγμένα δωρεάν προγράμματα και online εφαρμογές που ανήκουν στην κατηγορία: Συμπίεση φωτογραφιών

TinyPNG

Η online εφαρμογή TinyPNG χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνικές συμπίεσης εικόνας ώστε να μειώσει το μέγεθος των WEBP, JPEG και PNG αρχείων σας διατηρώντας την ποιότητα των φωτογραφιών σχεδόν την ίδια με την αρχική.